Wkład partner biznesowy

Rozwój produktu
Rozwój pomysłów z potencjałem komercyjnym
Poszukiwanie nowych nisz rynkowych
Komercjalizacja technologii opracowanych przez Elnovel

Więcej informacji na temat Twojej strony biznesowej

Wkład Elnovel

Doświadczenie w wielu obszarach technologii elektronicznych
Wynalazcy z własnymi pomysłami i rozwiązaniami
Wdrażanie wyników badań w praktyce
Wytwarzanie i ochrona wartości intelektualnych (IPR)

Więcej informacji na temat naszej strony biznesowej